9 / 1998

Dve domovini


Članki


JANJA ŽITNIK SERAFIN: Spremna beseda

ROZINA ŠVENT: Pomen osebnih pisem (korespondenc) in dnevnikov pri predstavitvi celostne podobe umetnikov

TINE T. KURENT: Pisma Louisa Adamiča nečaku Tinetu

FRANCE ADAMIČ: Stiki Louisa Adamiča s slovenskimi časnikarji in književniki (1921 - 1941)

BOGDAN C. NOVAK: Prizadevanja Louisa Adamiča, da bi Združene Države Amerike uradno priznale Tita in jugoslovansko narodnoosvobodilno gibanje

JERNEJA PETRIČ: Posrednik med dvema kulturama: Louisa Adamiča prevod Kraigherjeve kratke zgodbe v angleščino

JANJA ŽITNIK SERAFIN: Louis Adamič, Slovenec, Američan, opazovalec, borec, poet

MARJAN DRNOVŠEK: Spomenica Jugoslovanske izseljeniške katoliške akcije iz Aumetza v Franciji (1931)

AVGUST HORVAT: Prizadevanja slovenskih izseljencev za predajo materinščine svojim potomcem v deželi pod južnim križem

CVETKA KOCJANČIČ: Združevanje kanadskih Slovencev

JURIJ ZALOKAR: Nostalgija in opus Johanna Christopha Biernatzkega

MILENA BEVC: Potencialno izseljevanje znanstvenikov iz Slovenije sredi devetdesetih let

MARTA MAFFIA, GABRIELA MORGANTE, MONICA FORA: Litovski priseljenci v Argentini

MARJAN DRNOVŠEK: Konferenca Zveze evropskih migracijskih ustanov OMAGH - septembra 1997

MARINA LUKŠIČ-HACIN: 29. nacionalna konvencija AAASS

MARIJA SAMEC: Prireditve ob 100-letnici rojstva Louisa Adamiča

JANJA ŽITNIK SERAFIN, MILAN LIKIČ GUČEK: Ob 100. obletnici rojstva Louisa Adamiča - Intelektualci v diaspori, Portorož, 1.-5. september 1998

MARKO TERSEGLAV: Knjižna ocena - Marija Stanonik, ur., Traditiones: Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje, št. 26/1997. Ljubljana 1997, 470 str.

BRANKO MARUŠIČ: Knjižna ocena - Annales: Anali za istrske in mediteranske študije, 10/1997, series historia et sociologia 4, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko in Znanstvenoraziskovalno središče Republike Slovenije Koper, Koper 1997, 390 str.

MARJAN DRNOVŠEK: Knjižna ocena - Polona Šega, Slovenski kostanjarji na Dunaju: Prebivalci nekdanjega velikolaškega okraja kot kostanjarji v cesarskem mestu (Seidlova zbirka, 19. knjiga). Dolenjska založba & Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Novo mesto 1997, 119 str.

MILAN LIKIČ GUČEK: Knjižna ocena - Peter Vodopivec in Joža Mahnič, ur., Slovenska trideseta leta: Simpozij 1995. Slovenska matica, Ljubljana 1997, 252 str.

LEV DETELA: Knjižna ocena - Tone Brulc, Argentina. Založba Modrijan, d.o.o., Ljubljana 1997,228 str.