4 / 1993
Janez Malačič

Demografski prehod, emigracija in dolgoročni ekonomski razvoj - države z največjo emigracijo v EvropiV prispevku avtor analizira demografski prehod, emigracije in dolgoročni  ekonomski razvoj, s posebnim poudarkom na evropskih državah z največjim  izseljevanjem. Posebno pozornost posveča povezavi demografskih prehodov in  čezmorskega izseljevanja s pomenom dolgoročnega ekonomskega razvoja za  migracije. Evropske države z največjo migracijo se glede na izseljevanje delijo  za čas 1800-1940 na dve skupini: na dežele starega in novega izseljevanja.  Kljub tej delitvi je za vse v tem času značilno množično izseljevanje.  Evropska izkušnja kaže, da so dolgoročni ekonomski razvoj, modernizacija in  socialni napredek preoblikovali veliko večino evropskih držav v dežele  priseljevanja. Ko je bila dosežena določena stopnja razvoja v Evropi, je  izseljevanje dobilo na moči. V mnogih evropskih deželah je selitvi s podeželja  v mesta sledilo izseljevanje v tujino. Strokovni delavci so predstavljali velik delež teh izseljencev.


Več ...