5 / 1994
Bogdan C. Novak

Adamič in Jugoslavija med drugo svetovno vojno: slovenski katoliški odgovorČlanek je avtorjev referat na mednarodnem simpoziju o Adamiču na Minnessotski univerzi maja 1981, in doslej še ni bil objavljen. Na podlagi arhivskega gradiva prikazuje tudi »temne« strani njegovega delovanja med drugo svetovno vojno.