1 / 1990
Janja Žitnik Serafin

Zamuda slovenske objave Orla in koreninPrispevek osvetljuje vzroke za osemnajstletno zamudo slovenske objave Orla in korenin, zadnje knjige slovenskoameriškega pisatelja Louisa Adamiča. Ideološka in druga razhajanja med pisateljem ter jugoslovanskimi političnimi in kulturnimi predstavniki v času, ko je Adamič pisal rokopis svoje zadnje knjige, so predstavljena na osnovi neobjavljenih delov tega rokopisa, njegove tedanje korespondence ter intervjujev, ki jih je imela avtorica prispevka z nekaterimi Adamičevimi sodobniki.