Janja Žitnik Serafin

In memoriam Janez Stanonik

Janja Žitnik Serafin

Odločen korak v novo desetletje življenja: portret akademika prof. dr. Ferda Gestrina

Janja Žitnik Serafin

Spremna beseda

Janja Žitnik Serafin

Louis Adamič, Slovenec, Američan, opazovalec, borec, poet

Milan Likič Guček, Janja Žitnik Serafin

Ob 100. obletnici rojstva Louisa Adamiča - Intelektualci v diaspori, Portorož, 1.-5. september 1998

Janja Žitnik Serafin

Dve domovini 1-10 (1990-1999): Bibliografija z izvlečki

Janja Žitnik Serafin

Besedna umetnost slovenskih izseljencev in njeno mesto v sodobni slovenski kulturi

Janja Žitnik Serafin

Literarno povratništvo in meje narodne književnosti

Janja Žitnik Serafin

Pomen Louisa Adamiča v 21. stoletju

Janja Žitnik Serafin

Otroštvo, domotožje in medgeneracijski prepad v književnosti slovenskih izseljencev