Darja Gorjup

SELITVE ŽENSK IZ GABERIJ V VIPAVSKIH BRDIH MED LETI 1920–1954