Rozina Švent

Knjižna ocena - Alojzij Geržinič, Od Save do Srebrne reke Mladika, Trst, 2015; Pavle Borštnik, Moj čas Mladika, Trst, 2016

Rozina Švent

Tiski slovenskih beguncev v taboriščih v Avstriji in Italiji

Rozina Švent

Štiridesetletnica delovanja Slovenske kulturne akcije

Rozina Švent

Begunski usodi naproti

Rozina Švent

Knjižna ocena - Mirko Gogala, Usoda izseljencev, Slovenska kulturna akcija, Buenos Aires 1996, 326 str. (Rozina Švent)

Rozina Švent

Pomen osebnih pisem (korespondenc) in dnevnikov pri predstavitvi celostne podobe umetnikov

Rozina Švent

Knjiga – blagoslov za dušo ; Knjiga – spomin in opomin