Natasha Bogoevska, Svetlana Trbojevik

Migracija, socialna izključenost in vprašanja identitete makedonskih Romov