Peter Stanković

Slovenske narodnozabavne zasedbe na družbenih omrežjih

Peter Stanković, Luka Zevnik

Prilagajanja imigrantskih jedilnikov: Transformacije prehranjevalnih vzorcev pri imigrantih iz drugih nekdanjih jugoslovanskih republik v Sloveniji

Mirt Komel, Jernej Pikalo, Ksenija Šabec, Peter Stanković, Cirila Toplak, Mitja Velikonja

Evropa domovin ali domovina Evropa: Dileme (evropske) identitete