Marko Juntunen, Špela Kalčić, Nataša Rogelja

Marginalna mobilnost: Hevristično orodje za primerjalni študij sodobnih mobilnosti

Špela Kalčić

Med nomade: Novi mobilni življenjski stili med Evropejci

Špela Kalčić

Etnografi ja avtohišarstva v Zahodni Afriki: Turisti, popotniki, upokojeni migranti in peripatetiki

Špela Kalčić

Tančica v primežu orientalizma: Državna poseganja v islamske oblačilne prakse

Špela Kalčić

»Ruto si vsak razlaga po svoje«: pokrivanje med slovenskimi Bošnjakinjami

Špela Kalčić

Slovenski muslimani: kdo so, organiziranost in državnopravno normiranje v antropološki presoji