Deborah Holman, Claudia Schneider

Kompleksni in večplastni procesi sprejemanja odločitev o dolžini bivanja: Evropski državljani iz držav A8 in A2 v Združenem kraljestvu

Claudia Schneider

Konceptualni okvir analize politik sprejema: študija primera trenutne usmeritve nemške azilne politike