Natalija Vrečer

Knjižna ocena - Milan Mesić, Dragan Bagić, Minority Return to Croatia – Study of an Open Process, UNHCR, Zagreb, 2011, 226 str.

Natalija Vrečer

Vključenost vsebin večkulturnega izobraževanja v učne načrte in učbenike za predmet geografi ja

Natalija Vrečer

Poklicno izobraževanje in mobilnost, povezana z zaposlovanjem ter migracijami

Natalija Vrečer

Knjižne ocene: Janja Žitnik Serafin (ur.), Demografska, etnična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko, Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana, 2009, 180 str.