Majda Černič Istenič, Duška Knežević Hočevar

ALI SO STALIŠČA PREBIVALCEV EVROPSKIH DRŽAV DO PRISELJENCEV POVEZANA S STALIŠČI, KI SE NANAŠAJO NA ODNOSE MED SPOLOMA, RODNOSTNO VEDENJE IN VREDNOTENJE OTROK?

Majda Černič Istenič, Sanja Cukut Krilić, Duška Knežević Hočevar

Medkulturni dialog med leporečjem in prakso