Bogdan C. Novak

Adamič in Jugoslavija med drugo svetovno vojno: slovenski katoliški odgovor

Bogdan C. Novak

Prizadevanja Louisa Adamiča, da bi Združene Države Amerike uradno priznale Tita in jugoslovansko narodnoosvobodilno gibanje