Aleš Črnič, Ela Porić

Reprezentacije islama in muslimanov v slovenskih osnovnošolskih učbenikih