Darja Emeršič, Matjaž Klemenčič

Ideja in poskusi izgradnje Slovenskega narodnega doma na St. Clairu v Clevelandu

Matjaž Klemenčič

Volitve za člane mestnega sveta v Clevelandu in clevelandski Slovenci

Matjaž Klemenčič

Dosežki in načrti v raziskovanju slovenskega izseljenstva po znanstvenih disciplinah po letu 1945

Matjaž Klemenčič

Razvoj slovenske izseljenske skupnosti v Rock Springsu, Wyoming, od naselitve do začetka 30-ih let 20. stoletja

Matjaž Klemenčič

Slovenska tvarna kulturna dediščina v ZDA

Matjaž Klemenčič, Milan Mrđenović

Louis Adamič in druga svetovna vojna v ameriški in slovenski historiografiji

Matjaž Klemenčič

Reakcije jugoslovansk ih izseljencev in njihovih potomcev v ZDA na razpad nekdanje Jugoslavije (1989–1993)