Andreja Barle Lakota, Miran Komac

Prebijanje steklenega stropa: primer romske narodne manjšine v Sloveniji

Miran Komac

Knjižna ocena - Zaira Vidau, Upravljanje jezikovne različnosti v javni upravi: Primer slovenske, furlanske in nemške skupnosti v deželi Furlaniji Julijski krajini, Univerzitetna založba Annales, Koper, 2015