Volodymyr Harashchuk, Olena Moskalenko, Vitalii Svitlychnyi, Galina Yakovleva, Oleg Yaroshenko

Primerjalna analiza pravic prisilnih migrantov v tujini in v Ukrajini ter nadzor nad njihovim spoštovanjem v pogojih vojnega stanja