Janez Malačič

Migracijska kriza in migracijska politika v Evropi: Od demografskih neravnovesij ter ekonomske in politične nestabilnosti do naraščajočih migracijskih tokov

Janez Malačič

Nekatera aktualna vprašanja demografskega in ekonomskega vidika raziskovanja slovenskega izseljenstva

Janez Malačič

Demografski prehod, emigracija in dolgoročni ekonomski razvoj - države z največjo emigracijo v Evropi