Maja Povrzanović Frykman

Materialni vidiki transnacionalnih družbenih polj. Uvod