Avigail Eisenberg

Vrednotenje kultur in avtonomija skupnosti