Natalija Majsova, Jasmina Šepetavc

Slovenska narodnozabavna glasba kot nesnovna kulturna dediščina: Kritična analiza diskurzov in praks dediščinskih vratarjev v Sloveniji in slovenskih diasporah

Natalija Majsova, Ksenija Šabec, Jasmina Šepetavc

Uvod:Opomenjanje povezav med glasbo, identitetami in vrednotami