Marijanca Ajša Vižintin

Model medkulturne vzgoje in izobraževanja: Za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev

Marijanca Ajša Vižintin

Uvod: Le z drugimi smo: Migracije in izobraževanje

Marijanca Ajša Vižintin

Začetki dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture v Nemčiji v 20. stoletju

Marijanca Ajša Vižintin

Sodelovanje slovenskih osnovnih šol z učitelji maternih jezikov otrok priseljencev

Marijanca Ajša Vižintin

Medkulturno izobraževanje in medkulturna občutljivost

Marijanca Ajša Vižintin

Razvoj medkulturne vzgoje in izobraževanja

Marijanca Ajša Vižintin

Slovenski izseljenci in njihovi potomci v Nemčiji: dvajset let povezovanja slovenskih organizacij na posvetih

Marijanca Ajša Vižintin

Poročilo s 17. Posveta slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, socialnih delavcev in članov folklornih skupin v Nemčiji (Bad Urach, 23.–25. 3. 2012)

Marijanca Ajša Vižintin

Izobraževanje za sobivanje v raznolikosti

Marijanca Ajša Vižintin

Poročilo z 18. Posveta slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, socialnih delavcev, članov folklornih skupin in pevskih zborov ter z AFA-sejma v Nemčiji