Marcelo Basaldúa, Marta Maffia, Klaus Mehltreter

Izdelava etnografske podatkovne zbirke o skupinah priseljencev in njihovih potomcev v provinci Buenos Aires v Argentini - razen španskih in italijanskih