Neža Čebron Lipovec

Povojni urbanizem ob sporni meji: Nekaj opažanj o Kopru/Capodistria in Trstu/ Trieste