Imre Szilágyi

Srednja Evropa s stališča Madžara v Parizu: Ferenc Fejtő, mislec z dvema domovinama