Irena Milanič

Skrb za drugo generacijo – primer SNPJ – kulturna investicija za ohranitev slovenske pripadnosti v Združenih državah Amerike

Irena Milanič

Slovenskoameriške pisateljice in pesnice v tridesetih letih 20. stoletja med literaturo in družbeno angažiranostjo

Irena Milanič

Mary Jugg Molek - Ameriška pisateljica in pesnica slovenskega porekla