Andreja Barle Lakota, Miran Komac

Prebijanje steklenega stropa: primer romske narodne manjšine v Sloveniji