Majda Kodrič

Nekateri pristopi k problematiki druge generacije v okviru raziskovanja priseljenstva v ZDA

Majda Kodrič

Ocene – Fotografski krožek / Gruppo fotografico Rečan, Fotoalbum izseljencev iz Benečije / Fotoalbum degli Emigranti della Benecia

Majda Kodrič

Časopisje kot vez med vodstvom in bazo etnične podporne organizacije: soočanje s položajem članstva druge generacije v glasilih kranjsko slovenske katoliške jednote

Majda Kodrič

Drugo srečanje raziskovalcev izseljenstva Opčine 8. 10. 1993

Majda Kodrič

Zanimanje slovenskih misijonarjev v Severni Ameriki za izseljevanje rojakov, kot se odraža v dopisih v Zgodnji danici

Majda Kodrič

Knjižna ocena - Ivan Cizmič, Povijest Hrvatske bratske zajednice 1894-1994, Golden marketing, Zagreb 1994, 358 str

Majda Kodrič

Franc Pirc in nastanek prvih slovenskih naselbin v Združenih državah Amerike