Miha Koderman, Lydia Mihelič Pulsipher

Družbeni in prostorski vidiki turizma iskanja korenin v Sloveniji: Primer slovensko-ameriške izseljenske skupnosti