Marta Rendla, Janja Sedlaček

Gospodarski razvoj Goriške in Nove Gorice ter selitvena gibanja (1945−1969)