Jernej Pikalo

Državljanstvo kot metafora

Mirt Komel, Jernej Pikalo, Ksenija Šabec, Peter Stanković, Cirila Toplak, Mitja Velikonja

Evropa domovin ali domovina Evropa: Dileme (evropske) identitete