Klara Kožar Rosulnik, Nives Ličen

Preplet migracij in učenja: biografsko učenje kot formiranje identitete in znanja ob migracijskih izkušnjah