Tanja Petrović

Multikulturna dediščina in nacionalna država: Uvod v tematski sklop

Tanja Petrović

Večkulturna dinamika in polastitve dediščine v Beli krajini: Izpogajanje dediščine srbske pravoslavne skupnosti

Tanja Petrović

Uvod v tematski sklop

Tanja Petrović

Srbi, Albanci in tisti vmes: Stopnjevanje drugosti in identitetne strategije v kontekstu procesa oblikovanja nacij