Rok Smrdelj

Knjižne ocene - Lorella Viola, Andreas Musolff (ur.), Migration and Media: Discourses about identities in crisis Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2019, 360 str.

Rok Smrdelj

Komunikacijska razmerja na Twitterju v obdobju migrantske »krize« v Sloveniji