Sanja Cukut Krilić, Duška Knežević Hočevar

Delovna mobilnost in migracije v vprašljivem demografskem umovanju

Duška Knežević Hočevar

Obrazi migracij v govoru o rodnosti

Majda Černič Istenič, Sanja Cukut Krilić, Duška Knežević Hočevar

Medkulturni dialog med leporečjem in prakso

Duška Knežević Hočevar

Ali se Žumberčani večinoma poročajo med seboj? Primer župnije v Radatovićih

Sanja Cukut Krilić, Duška Knežević Hočevar

Duševno zdravje in migracije: Uporabnost programa Prva pomoč na področju duševnega zdravja

Majda Černič Istenič, Duška Knežević Hočevar

ALI SO STALIŠČA PREBIVALCEV EVROPSKIH DRŽAV DO PRISELJENCEV POVEZANA S STALIŠČI, KI SE NANAŠAJO NA ODNOSE MED SPOLOMA, RODNOSTNO VEDENJE IN VREDNOTENJE OTROK?