Marjan Drnovšek

Odnos zveze komunistov Slovenije do politične emigracije pred letom 1991

Marjan Drnovšek

Načrti in rezultati raziskovanja slovenskega izseljenstva do leta 1941 - s posebnim poudarkom na izseljevanju v Ameriko do prve svetovne vojne

Marjan Drnovšek

Množično izseljevanje in Slovenci

Marjan Drnovšek

Knjižna ocena - Dorica Makuc, Aleksandrinke, Goriška Mohorjeva družba,Gorica 1993, 171 str.

Marjan Drnovšek

Knjižna ocena - Slovene Studies. Journal of the Society for Slovene Studies, Volume 14, number 2, 1992 [published Septem ber 19941 Bloomington, Indiana

Marjan Drnovšek

Slovenska izseljenska društva v zahodnoevropskih državah med obema svetovnima vojnama

Marjan Drnovšek

Spomenica Jugoslovanske izseljeniške katoliške akcije iz Aumetza v Franciji (1931)

Marjan Drnovšek

Konferenca Zveze evropskih migracijskih ustanov OMAGH - septembra 1997

Marjan Drnovšek

Zgodovina izseljencev ni zgodovina naroda

Marjan Drnovšek

Uvodne misli