Aleksej Kalc

Trst kot stičišče prekomorskega izseljevanja pred prvo svetovno vojno

Aleksej Kalc

Knjižna ocena - Javier P. Grossutti, Via dall'Istria: L'emigrazione istriana dalla seconda metà dell'Ottocento ai primi anni Quaranta del Novecento, Università Popolare di Trieste, Unione Italiana – Fiume, Trieste, 2014, 271 str.

Aleksej Kalc

Žensko priseljevanje in zaposlovanje v Trstu na prelomu 19. in 20. stoletja

Aleksej Kalc

PISMA IN MAGNETOFONSKI TRAKOVI KOT KOMUNIKACIJSKA SREDSTVA IN VIRI ZA PREUČEVANJE IZSELJEVANJA. PRIMER TRŽAŠKE DRUŽINE V AVSTRALIJI

Aleksej Kalc

Nadzor migracijskih gibanj in migrantov: pogled v zgodovino

Aleksej Kalc

Nadzor migracijskih gibanj in migrantov v cesarski Avstriji od 18. stoletja do prve svetovne vojne

Aleksej Kalc

Knjižna ocena - Paolo Barcella, Michele Colucci (ur.), Frontalieri, ASEI – Archivio storico dell'emigrazione italiana 12/2016. Edizioni Sette Città, Viterbo