Francesco Della Puppa

Dom med bidesh in shodesh: domestifikacija življenjskih prostorov, identiteta in spolne izkušnje v bangladeški diaspori

Francesco Della Puppa

Knjižna ocena - Mirjam Milharčič Hladnik (ed.), From Slovenia to Egypt: Aleksandrinke’s Trans-Mediterranean Domestic Workers’ Migration and National Imagination, V & R unipress, Göttingen, 2015

Francesco Della Puppa

Transnacionalne družine in moškost migrantov: Socialni institut moške odraslosti in združevanje družin v bangladeški diaspori v Italiji

Francesco Della Puppa

Sindikati, delavci migranti in rasna diskriminacija v Italiji v času ekonomske krize

Francesco Della Puppa, Fabio Perocco

Koronakriza in migracije: diskriminacija, neenakost in upor

Francesco Della Puppa, Fabio Perocco

Uvod: Migranti in migracije v eko pan sindemičnem obdobju