Avgust Horvat

Demografska gibanja med slovensko emigracijo v Argentini: iskanje življenjskega prostora

Avgust Horvat

Prizadevanja za izobrazbo med slovenskimi izseljenci v Argentini

Avgust Horvat

Prizadevanja slovenskih izseljencev za predajo materinščine svojim potomcem v deželi pod južnim križem

Avgust Horvat

Začetek, razvoj in današnje stanje srednješolskih tečajev v povojni slovenski emigraciji v Argentini

Avgust Horvat

Periodični tisk v povojni slovenski emigrantski skupnosti v Argentini