Ana Cergol Paradiž, Petra Testen Koren

Slovenske priseljenke v Trstu: vprašanje identitete ob ljudskem štetju 1910