Janja Žitnik Serafin

Recipročnost ali simetrija? Primerjava kulturnih interesov in možnosti dveh manjšin

Janja Žitnik Serafin

Knjižna ocena - Vera Kržišnik Bukić, Damir Josipovič (ur.), Zgodovinski, politološki, pravni in kulturološki okvir za definicijo narodne manjšine v Republiki Sloveniji, Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana, 2014; Vera Kržišnik Bukić (ur.), Kdo so narodne manjšine v Sloveniji, Zveza zvez kulturnih društev narodov in narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji, Ljubljana, 2014

Janja Žitnik Serafin

Vloga izseljenske/priseljenske književnosti in literarne vede pri raziskovanju migracij

Janja Žitnik Serafin

Organiziranost, delovanje in prihodnji izzivi slovenskih društev v drugih delih nekdanje Jugoslavije

Janja Žitnik Serafin

Slovo od prof. dr. Andreja Vovka, ustanovitelja revije Dve domovini / Two Homelands

Janja Žitnik Serafin

Literarna zapuščina slovenskih izseljencev v drugih deželah Evrope

Janja Žitnik Serafin

Zamuda slovenske objave Orla in korenin

Janja Žitnik Serafin

Slovenskoargentinski pesnik Vinko Žitnik

Janja Žitnik Serafin

Publicistična dejavnost Louisa Adamiča

Janja Žitnik Serafin

Literarno zgodovinske raziskave slovenske izseljenske književnosti