Milena Bevc, Valentina Prevolnik-Rupel

Meddržavne selitve prebivalcev Slovenije ter obseg emigrantov in tujcev v Sloveniji - devetdeseta leta