Andrej Kurnik, Maple Razsa

Reapropriacija Balkanske poti: Boji za mobilnost in so-delujočnost v Bosni in Hercegovini