Kristina Toplak, Mojca Vah Jevšnik

Uporaba metodologije predvidevanja v migracijskih študijah

Mojca Vah Jevšnik

Knjižne ocene - Barbara Waldis in Byron Reginald (ur.), Migration and Marriage: Heterogamy and Homogamy in a Changing World, Lit-Verlag, Münster, 2006, 212 str.

Mojca Vah Jevšnik

Migranti z mandatom za formiranje nacije. Mednarodna dejavnost na multietničnem ozemlju Kosova

Marina Lukšič-Hacin, Mojca Vah Jevšnik

Sodobne implikacije multikulturnih politik za evropske države blaginje

Mirjam Milharčič-Hladnik, Mojca Vah Jevšnik

Repatriacija slovenskih državljanov v obdobju omejevanja mobilnosti zaradi pandemije bolezni Covid-19

Nataša Rogelja, Mojca Vah Jevšnik

Varnost in zdravje pri delu v transnacionalnih delovnih prostorih: Primer napotenih delavcev

Mojca Vah Jevšnik

Uvod v tematski sklop

Mojca Vah Jevšnik

Migracije, socialna politika in socialno delo: Uvod v tematski sklop

Kristina Toplak, Mojca Vah Jevšnik

Vpliv družbene dinamike in vrednotenja patriotizma na zaposlovanje v Slovenski vojski

Jernej Mlekuž, Nataša Rogelja, Kristina Toplak, Mojca Vah Jevšnik

Napotitve delavcev iz Slovenije: nekatere specifike in problemi