Kristina Toplak, Mojca Vah Jevšnik

Uporaba metodologije predvidevanja v migracijskih študijah

Mojca Vah Jevšnik

Migracije, socialna politika in socialno delo: Uvod v tematski sklop

Mojca Vah Jevšnik

Uvod v tematski sklop

Nataša Rogelja, Mojca Vah Jevšnik

Varnost in zdravje pri delu v transnacionalnih delovnih prostorih: Primer napotenih delavcev

Jernej Mlekuž, Nataša Rogelja, Kristina Toplak, Mojca Vah Jevšnik

Napotitve delavcev iz Slovenije: nekatere specifike in problemi