Mihael Kuzmič

Začetki dramske dejavnosti med slovenskimi izseljenci v Bethlehemu, Pa., ZDA