Fabio Perocco

Napoteni delavci med kazualizacijo dela in prekarizacijo migracij

Fabio Perocco

Koronakriza in migracije: Pansindemija in njen vpliv na migrante

Francesco Della Puppa, Fabio Perocco

Koronakriza in migracije: diskriminacija, neenakost in upor

Francesco Della Puppa, Fabio Perocco

Uvod: Migranti in migracije v eko pan sindemičnem obdobju