Janja Žitnik Serafin

In memoriam Janez Stanonik

Janja Žitnik Serafin

Slovo od prof. dr. Andreja Vovka, ustanovitelja revije Dve domovini / Two Homelands

Janja Žitnik Serafin

Organiziranost, delovanje in prihodnji izzivi slovenskih društev v drugih delih nekdanje Jugoslavije

Janja Žitnik Serafin

Vloga izseljenske/priseljenske književnosti in literarne vede pri raziskovanju migracij

Janja Žitnik Serafin

Izseljenska književnost in časopisje: zgovorne statistike

Janja Žitnik Serafin

KULTURNI POLOŽAJ PRISELJENCEV V SLOVENIJI: DEJAVNIKI IN POKAZATELJI

Janja Žitnik Serafin

POLOŽAJ PRISELJENSKIH KULTUR V SLOVENIJI: IDENTITETNI VIDIKI

Janja Žitnik Serafin

KULTURNO ŽIVLJENJE V IZSELJENSTVU: KONCEPT KOMPLEKSNE OBRAVNAVE

Janja Žitnik Serafin

MULTIKULTURALIZEM IN GLOBALIZACIJA: KOMENTAR

Janja Žitnik Serafin

Literarno povratništvo in meje narodne književnosti