Urška Strle

V preseku mobilnosti in socialnih mrež: Biografska skica Ivane Kobilca