Karmen Erjavec

Vloga medijev pri oblikovanju identitete in integraciji mlajših priseljenih mladostnikov iz držav nekdanje Jugoslavije v slovensko družbo

Karmen Erjavec

Vloga interneta pri integraciji mladih priseljencev iz držav nekdanje Jugoslavije v slovensko družbo

Karmen Erjavec, Zala Volčič

Skrite manjšine na Kosovu – »V naši lastni skupnosti se počutimo kot duhovi«

Karmen Erjavec, Melita Poler Kovačič

Evropska unija – nova domovina za ilegalne imigrante? Študija imaginarijev Evropske unije